Disclaimer

De informatie op onze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Wernand en Partners Bedrijfsjuristen B.V. Hoewel wij onze uiterste zorg besteden aan de inhoud, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. Aan de inhoud van onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van onze website en de daarin opgenomen informatie.